آرشیو دسته: درباره ما

کمیسیون تخصصی خودرو اگرچه اقدامات به سزایی را در راستای بسترسازی ساماندهی معاملات خودرو داشته اما در صورت عملیاتی شدن کامل ساماندهی معاملات خودرو، این تنها یکی از وظایف این کمیسیون است و این کمیسیون رویکرد و چشم انداز پویا و وسیعتری نسبت به موضوع خودرو دارد . از آنجایی که صنعت خودرو به علت […]

تشکیل کمیسیون تخصصی خودرو به عنوان یک ضرروت توسط اتاق اصناف ایران شناخته شد تا همچون دیگر کمیسیون های تخصصی راه را برای کلیه فعالان صنف خودرو و به تبع آن راه توسعه اقتصادی کشور را هموار سازد. کمیسیون تخصصی خودرو همچون سایر کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران ملزم به تبعیت از  وظایف و […]